Език: BG
Валута: BGN
  • BGN
Добре дошли в нашия магазин! |

Количка

0 артикула

Категории с падащо меню

Условия


УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА e-МАГАЗИНА 4UM.BG 

Вашият достъп и използването на този ИНТЕРНЕТ САЙТ (наречен по-надолу "САЙТ") се определят и регулират от описаните тук УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ (наречени по-надолу "УСЛОВИЯ"), както и всички приложими норми и регулации.
ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УСЛОВИЯТА.
КАТО ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.
В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С УСЛОВИЯТА, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ.
Настоящият документ съдържа ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, съгласно които 4um.bg предоставя услуги на потребителите си. Тези условия са обвързващи за всички потребители.

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕТО НА САЙТА (наричано по-надолу "СЪДЪРЖАНИЕ") е собственост на 4um.bg или други лица и организации, включително целия текст, оформлението (дизайна) и всички изображения, но не ограничаващо се само до тях. СЪДЪРЖАНИЕТО е предмет на авторско право с всички запазени права по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, освен ако изрично не е упоменато друго. Забранено е използването на СЪДЪРЖАНИЕТО или каквито и да са части от него, освен по предвидения в настоящите УСЛОВИЯ начин. Споменатите в СЪДЪРЖАНИЕТО термини и имена на продукти, компании и други, могат да са запазени търговски марки или търговски наименования на съответните им собственици. От правото Ви за достъп до този САЙТ не произтича предоставяне на лиценз или право за ползване, на която и да е марка по какъвто и да е начин, без предварително писмено съгласие на 4um.bg или на собственика на марката.

ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

При използване на САЙТА Вие:
- Имате право да зареждате, записвате или отпечатвате отделни части от СЪДЪРЖАНИЕТО, но само за нетърговски и лични цели, при условие, че запазвате всички надписи, свързани с авторски и други права на собственост върху СЪДЪРЖАНИЕТО;
- Нямате право да използвате и разпространявате конкретни и/или общи изображения от САЙТА и СЪДЪРЖАНИЕТО без изрично писмено разрешение от 4um.bg;
- Нямате право да копирате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, освен по упоменатия по-горе начин, нито да променяте, редактирате, разпространявате, предавате, възпроизвеждате, репродуцирате, излагате, публикувате, давате под наем, създавате материали на базата на, прехвърляте, продавате или използвате САЙТА или СЪДЪРЖАНИЕТО му, да го свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел или по какъвто и да е друг начин, без изрично писмено разрешение на 4um.bg;
- Нямате право да използвате САЙТА за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно, или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление, може да доведе до гражданска или наказателна отговорност, или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави;
- Нямате право да използвате САЙТА за реклама без изрично писмено съгласие на 4um.bg.

БЕЗ ГАРАНЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕТО на САЙТА е такова, каквото е, без никакви гаранции за неговата пригодност за определена цел, актуалност, липса на грешки, обща достъпност и др. Потребителят е отговорен сам за своята интерпретация на точността, цените, условията, пълнотата и полезността на информацията, публикувана в САЙТА.
4um.bg може да променя информацията на САЙТА без предварително уведомление.
4um.bg не гарантира непрекъснат и безпроблемен достъп до този САЙТ за всеки, отвсякъде и по всяко време.

ОТГОВОРНОСТИ

Използването на САЙТА е изцяло на Ваша отговорност. Нито 4um.bg, нито негови служители или трети страни, свързани със създаването и поддръжката на този САЙТ, носят отговорност за каквито и да е преки, косвени, случайни или възникващи като следствие, или други щети, породени от използването на САЙТА или свързани по какъвто и да е начин с него. САЙТЪТ може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. 4um.bg не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че 4um.bg одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.
4um.bg носи отговорност пред ползвателя само в предвидените от българското законодателство случаи.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Всяка лична информация, която попълвате в САЙТА или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетата политика за сигурност. Материалите или съобщенията, изпращани към САЙТА (коментари, предложения, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост.

ПЛАЩАНИЯ

При поръчка на стока имате възможност да изберете начин, по който желаете да я платите. Към момента на публикуване на тези УСЛОВИЯ, 4um.bg предлага следните начини на плащане:

  1. Плащане при доставка – заплащате стоката, когато я получите на посочения от Вас офис или адрес за доставка.
  2. По банков път – заплащате стоката с банков превод към нашата банкова сметка, публикувана в информацията за Вашата поръчка. Като основание за извършване на плащането, посочвате номера на Вашата поръчка!

ДОСТАВКА

Доставките на поръчаните стоки се извършват от куриерска фирма до техен офис или на адреса, посочен във Вашата поръчка. Цената за доставка се определя въз основа на тарифите на куриерската фирма за населеното място, посочено в адреса на получаване и сумарното обемно тегло на поръчаните стоки. Цената за доставка е отбелязана в отделна позиция на Вашата поръчка. Общата стойност, която заплащате, включва стойността на поръчаната стока и стойността за доставка на стоките до посочения във Вашата поръчка адрес. В случай, че сте избрали плащане при доставка, към стойността на доставката се начислява и такса на куриерската фирма за плащане при доставка.

Доставки не се извършват в почивните дни и официалните празници.

АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА

Поръчка може да бъде анулирана от оператор на 4um.bg при наличие на основателни причини - стоката е с изчерпана наличност, предложеният срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.

Моля, не поръчвайте стоки, които не желаете да закупите! Ако Ви се наложи да откажете поръчка, използвайте формата за връзка на нашия сайт, като задължително впишете номера на поръчката или се свържете с оператор на 4um.bg на посочените телефони за контакт.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ

Всеки потребител има право да върне поръчаните от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването им в случай, че те са съхранени с грижата на добър стопанин, не са използвани, не е нарушена целостта на опаковката им и са във вида, в който са получени, в т.ч. с пълна комплектация и документация, съгласно условията на чл.55 от Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ).

Според т.1 на (ЗЗППТ) „потребител е всяко лице, което придобива стоки или ползва услуги за свои нужди или за нуждите на свои близки, а не за продажба, производство или упражняване на професия или занаят“. В този смисъл, право за връщане на стоки имат само потребители.

Разходите, свързани с връщането на стоките са за сметка на потребителя. В случай, че желаете за върнете закупени от 4um.bg стоки, свържете се за допълнителна информация с оператор на електронния магазин.

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации се приемат в случаите, когато:

  • е налице несъответствие между поръчаната и доставена стока;
  • стоката е с видим дефект;
  • стоката е повредена по време на доставката й.

Можете да се свържете с оператор на електронния магазин за допълнителна информация.

ПРОМЯНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

4um.bg запазва правото си едностранно да променя УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА по всяко време чрез обновяване на настоящия документ. Ваше задължение е да се запознаете с актуалните УСЛОВИЯ за ползване, защото за Вас тези УСЛОВИЯ са обвързващи. 

ЗАКОНИ И ЮРИСДИКЦИЯ

УСЛОВИЯТА за ползване на САЙТА са подчинени на законите на Република България. Всички неуредени с тези УСЛОВИЯ въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на българското законодателство. Всички спорове, породени от настоящите УСЛОВИЯ или свързани с тях, които не могат да бъдат решени чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български органи.

 

Промоции


Актуални оферти!?
 


 

PUMA and NIKE PROMORION!